Inspreken bij een commissievergadering

23 mei t/m 6 juni 2024

Via dit formulier kunt u zich aanmelden om in te spreken bij een raadscommissie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te ondersteunen bij uw inspraak en vervolgens verwijderd.

Bij welke commissie wilt u inspreken?

Op Parlaeus vindt u wanneer en in welke commissie uw onderwerp wordt besproken. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag vóór de betreffende commissievergadering.

Bij welk agendapunt wilt u inspreken?

Geef de naam van het raadsvoorstel zoals dit op de agenda van de commissie staat.

Namens wie spreekt u in?

Spreekt u alleen namens uzelf of ook namens een stichting, organisatie of belangengroep? 

Namens welke stichting, organisatie of belangengroep spreekt u in?

Wat wilt u de commissieleden vertellen?

Vertel in een paar zinnen wat uw mening is over het onderwerp waar u over wilt spreken. Deze informatie gebruikt de voorzitter om de vergadering voor te bereiden.

Openbare vergadering

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en worden live uitgezonden via Parlaeus. De uitzendingen zijn daar ook achteraf terug te kijken. U komt tijdens uw bijdrage in beeld. Als u liever niet in beeld wilt komen, kunt u uw bijdrage schriftelijk doorgeven aan de raadsleden.

 

Alles wat in de vergadering wordt uitgesproken, komt ook in de ondertiteling en in het transcript van de vergadering te staan. Daarvoor hebben wij uw akkoord nodig. Bent u niet akkoord, dan wordt uw bijdrage anoniem verwerkt.

Opmerkingen

Hier kunt u praktische informatie geven die de griffie nodig heeft voor het voorbereiden van uw inspraak, bijvoorbeeld uw bereikbaarheid.

Bestanden meesturen

Wilt u uw inspreektekst ook schriftelijk met de raad delen? Dan kunt u deze hier uploaden. De tekst wordt na afloop van de vergadering bij de stukken van de vergadering geplaatst.
Wilt u meer dan 1 bestand meesturen, klik dan op het plusje.